U nastavku se nalazi raspored održavanja drugog kolokvijuma po predmetima:

I godina

Crtanje 2 - 08.05. / 15.05.

Engleski jezik 1 - 03.05. / 10.05

Opšta istorija umjetnosti 2 - 09.05. / 16.05.

Grafičko oblikovanje - 10.05. / 17.05.

Dizajn karaktera - 11.05. / 18.05.

Tehnologija fotografije - 19.05.

 

II godina

Digitalna umjetnost i animacija - 08.05. / 15.05.

Umjetnost u prostoru - 09.05. / 16.05.

Menadžment u kulturi - 10.05. / 16.05.

Savremena umjetnost - 10.05. / 16.05.

Uvod u fotografiju - 11.05. / 18.05.

Uvod u dizajn scene i enterijera - 12.05. / 19.05.

 

III godina

Preduzetništvo - 08.05. / 15.05.

Produkcija umjetničkih projekata - 10.05. / 17.05

MMS 2 - 10.05. / 17.05.

Moduli - po dogovoru sa predmetnim profesorima.

 

Master

Metodologija nastave umjetničkih predmeta - 08.05. / 15.05.

Savremene teorije slike 1 - 12.05. / 19.05.

Moduli - po dogovoru sa mentorima.

 

* Pomjeranje kolokvijuma je moguće jedino u slučaju predmeta iz oblasti Istorije i teorije umjetnosti, na osnovu čega bi popravni kolokvijumi bili organizovani nakon završetka nastave, u toku slobodne sedmice.

 

Raspored završnih ispita će biti objavljen 10.05.

NA VRH