U nastavku je raspored kolokvijuma.

Kolokvijumi se organizuju u skladu sa redovnim terminima nastave, osim ako nije drugačije naznačeno.

I godina

 • Crtanje 2  –18.03. – 25.03.
 • Engleski jezik 1 –  19.03. – 26.03.
 • Opšta istorija umjetnosti 2 –  26.03. – 02.04. 
 • Grafičko oblikovanje –  20.03. – 27.03.
 • Dizajn karaktera –  21.03. – 28.03. 
 • Tehnologija fotografije –  22.03. – 29.03. 

II godina

 • Digitalna umjetnost i animacija –  18.03. – 25.03.
 • Umjetnost u prostoru –  19.03. – 26.03.
 • Menadžment u kulturi –  20.03 – 27.03.
 • Savremena umjetnost –  27.03. – 03.04.
 • Uvod u fotografiju –  21.03. – 28.03. 
 • Uvod u dizajn scene i enterijera –  22.03. – 29.03. 

III godina

 • Preduzetništvo –  18.03 – 25.03
 • MMS2 –  20.03 – 27.03
 • Produkcija umjetničkih projekata –  27.03 – 03.04.
 • Moduli - po dogovoru sa predmetnim profesorima.

MASTER

 • Metodologija nastave umjetničkih predmeta –  18.03 – 25.03
 • Savremene teorije slike 1 –  25.03. – 01.04.
 • Moduli - po dogovoru sapredmetnim profesorima.

 

U slučaju izmjena ili dodatnih informacija, bićete obavješteni na vrijeme.

NA VRH