Kreativna agencija DAA Montenegro raspisala je javni poziv za dodjelu stipendija za studijsku godinu 2024/2025. svršenim studentima umjetničkih fakulteta u Crnoj Gori.

Stipendija za izvrsnost u kreativnim oblastima pod nazivom “DAA Super Creatives”, namijenjena je najkreativnijim studentima fakulteta likovnih i dramskih umjetnosti i Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran kao i Fakulteta za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica.

Stipendija se sastoji iz finansijskog dijela, koji podrazumijeva dvije stipendije u visini od po 2.500,00 eura bruto, kao i nefinansijskog u vidu radnog angažmana u Agenciji u periodu od 01.10.2024 - 28.02.2025.

Uspostavljanjem ove stipendije, DAA Montenegro je željela da ukaže na nezavidnu poziciju u kojoj se nalaze mladi ljudi koji tek izlaze na tržište rada i postavi se kao spona između studentske i radne realnosti. Nastavljajući svoju društveno odgovornu misiju, svojim kapacitetima želi da osnaži one koji tek izlaze na tržište rada i omogući im mjesto gdje mogu da iskažu i nadograde svoj autentični izraz.

Naime, imajući u vidu mogućnosti novih i savremenih obrazovnih metodologija koje studentima mogu omogućiti nova, podsticajna i dinamična radna okruženja, stipendija DAA Super Creatives može poslužiti kao vrijedan alat i dobra polazna osnova za dalju nadogradnju praktičnih vještina studenata, koje će im omogućiti bržu i direktniju integraciju sa tržištem rada, ali i dinamičan razvoj profesionalne umjetničke karijere u budućnosti.

Tekst Javnog poziva sa prijavnim formularom dostupan je na sajtu www.daa.co.me/supercreatives

Agencija DAA Montenegro ohrabruje sve kandidate koji zadovoljavaju uslove da se prijave za DAA Super Creatives stipendiju i time steknu priliku da rade i stvaraju u inspirativnom okruženju sa dokazanim profesionalcima.

 

NA VRH