Obavještavamo zainteresovane studente da je Univerzitet u Grazu (Austrija) raspisao konkurs za Go Styria program za stipendiranje magistarskih/doktorskih i postdoktorskih studija. Studenti univerziteta iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosovua, Makedonije, Grčke, Kipra, Turske, Rumunije, Bugarske i Moldavije mogu se prijaviti za stipendije za istraživanja u trajanju od max 4 mjeseca (zimski semestar 2015/2016) na Univerzitetu u Grazu (Austrija).

Detaljne informacije u vezi sa rogramom, načinom prijavljivanja i potrebnom dokumenatcijom možete naći na linku.

Krajnji rok za dostavljanje prijave i kompletene dokumentacije Univerzitetu u Grazu je 30. 04. 2015. godine.

NA VRH