Ovaj film je portret jednog grada kroz 24 časa uz hrabro eksperimentisanje bazirano na Vertovim Marksističkim ideologijama.

Propagandska struktura nikako ne umanjuje ljepotu preteče dokumentarnog eksperimentalnog filma. Zbog maestralne tehničke inovacije, ovaj film je postao definicija kinematografije 1920ih Sovjetskog Saveza (možda zajedno sa 'Battleship Potemkin' Sergeja Ajzenštajna) Više o kinematografiji ovog doba, Vertovu i Sovjetskom Savezu možete čuti ovog petka od našeg gosta, Petra Cukovica, profesora istorije umjetnosti na fakultetu Vizuelnih Umjetnosti.

NA VRH